Download Arraianos (Edición Literaria - Narrativa E-Book) (Galician by X. L. Méndez Ferrín PDF

By X. L. Méndez Ferrín

A lectura de Arraianos ponnos a ollada e a imaxinación sobre un territorio, nas concas do Limia e do Arnoia, contra as serras do Xurés e Laboreiro, para moitos descoñecido; un mundo a trasmán, separado de todo, tanto de Galicia como de Portugal, habitado por xente distinta e misteriosa que sente a fronteira administrativa como un absurdo, incapaz sen embargo de borrar a conexión histórica e cultural entre os dous lados da raia.A recreación literaria deste espacio humano e xeográfico, adquire perspectiva e profundidade no percorrido da ficción a través de tempos e momentos históricos diferentes: a rebeldía romántica do Exclaustrado de Diabelle contra a cesión do Couto Mixto á Coroa española a mediados do XIX; a imposición perfect das autoridades republicanas en Ourense sobre os sublevados o 18 de xullo do 36; a violencia asasina das cuadrillas falanxistas nos primeiros anos da posguerra ou a persecución e captura de militantes galegos antifranquistas nos anos sesenta. Ó servicio dunha relativa unidade temática, pretendida na común referencia espacial do conxunto, Méndez Ferrín emprega técnicas narrativas -ritmos, puntos de vista, construccións- moi diversas, ademais de facer un uso intencionado de formas dialectais do galego arraiano ou mesmo portugués estándar.Un arraiano, de Vilanova dos Infantes, non podía ser de outra forma, lévanos deica terras escravas onde a xente mira con ollos vacunos e avultados. Xente coa que, por algunha razón, é preciso ter moito coidado.

Show description

Read Online or Download Arraianos (Edición Literaria - Narrativa E-Book) (Galician Edition) PDF

Similar other_1 books

Global Fundraising: How the World is Changing the Rules of Philanthropy (The AFP/Wiley Fund Development Series)

A pragmatic advisor to the demanding situations and successes of worldwide fundraising, written by means of a world staff of hugely revered philanthropy pros and edited by way of of the top nonprofit thinkers, worldwide Fundraising is the 1st e-book to surely provide an international evaluate of philanthropy with an internationalist point of view.

A Christian Passover in the Jewish Tradition

There's a connection among the symbolic foodstuff of the Jewish humans and Christians this present day. The symbolism of those foodstuff takes on extra intensity as we comprehend their origins. inside of this e-book is a consultant that will help you locate the that means in those symbols of religion. engaging of this meal is intended to be a enjoyable time, packed with friends and family of every age, from teenagers throughout the great-great-great-grandparents!

Arraianos (Edición Literaria - Narrativa E-Book) (Galician Edition)

A lectura de Arraianos ponnos a ollada e a imaxinación sobre un territorio, nas concas do Limia e do Arnoia, contra as serras do Xurés e Laboreiro, para moitos descoñecido; un mundo a trasmán, separado de todo, tanto de Galicia como de Portugal, habitado por xente distinta e misteriosa que sente a fronteira administrativa como un absurdo, incapaz sen embargo de borrar a conexión histórica e cultural entre os dous lados da raia.

How to Write a Lab Report (Explorer Junior Library: Language Arts Explorer Junior)

This booklet teaches readers easy methods to plan and write lab stories. they're going to detect the way to use the medical way to practice experiments, how you can gather and set up information, and the way to give their findings in a transparent and compelling approach utilizing temporal phrases and descriptive language acceptable to the duty.

Additional resources for Arraianos (Edición Literaria - Narrativa E-Book) (Galician Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.81 of 5 – based on 36 votes